Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên trang LC COUPON được viết bởi cá nhân chủ website này chỉ mang tính chất tham khảo. Các nội dung bài viết của chúng tôi luôn thay đổi để mang lại thông tin hữu ích cho bạn, nhưng không đảm bảo chính xác cho mọi thời điểm. Vì vậy khách truy cập vào LC COUPON phải chịu trách nhiệm cho các thông tin và dữ liệu bạn cho là tin tưởng và an toàn.

LC COUPON không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm bồi thường thiệt hại nào của bạn từ việc sử dụng LC COUPON này.Mục đích của LC COUPON là tổng hợp và giới thiệu các chính sách, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và mã giảm giá của sàn thương mại điện tử Tiki, vì vậy chúng tôi có sử dụng một số đường dẫn (URL) truy cập ra website bên ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát nội dung, hình ảnh sẵn có trên những trang web đó. Bạn phải tự chịu rủi ro và sử dụng Links/ Website theo các điều kiện tương ứng hợp lệ của Website đó.